Spaarloonregeling

Wat is een spaarloon regeling?
Werkgevers kunnen de mogelijkheid bieden aan werknemers om een deel van hun inkomen op een aparte rekening te zetten. Het bedrag dat men kan sparen is per jaar gelimiteerd aan EUR 631,- of EUR 51,- per maand. Een groot voordeel hierbij is dat men over het deel dat men spaart geen belasting en sociale premies hoeft te betalen, het belastingvoordeel kan hierbij oplopen tot 34% tot 52%. Een nadeel is dat de rente relatief laag is, echter wordt dit weer gecompenseerd door de belastingvoordelen en dat het geld voor een periode van minimaal vier jaar vaststaat. Uiteraard zijn er wel uitzonderingen op de regel en mag het geld wel worden opgenomen wanneer: men een huis koopt, men effecten wil aanschaffen, premies voor het betalen van kapitaalverzekeringen of lijfrenteverzekeringen, het starten van een eigen bedrijf, het onbetaald verlof nemen, premie voor een vrijwillig pensioen, men van werkgever verandert, men komt te overlijden of wanneer men een opleiding of cursus volgt.
Het bedrag dat men kan sparen per jaar is € 613,00 of € 51,00 per maand. Het is aan de werknemer zelf of het bedrag in één keer wordt betaald of in termijnen. Het belastingvoordeel dat de werknemer hiermee kan krijgen is afhankelijk van het belastingtarief, dit loopt van 34 % tot 52 %. De spaarloonregeling heeft niet alleen voordelen voor de werknemer, maar ook voor de werkgever.

Voordelen spaarloonregeling:

Fiscaal voordelig om op deze manier te sparen, afhankelijk van het belastingtarief kan dit varieren tussen de 34% en 52%.
Dit valt onder het depositogarantiestelsel, wat inhoudt dat de inleg ten alle tijde gegarandeerd is.

Nadelen spaarloonregeling:

Geen flexibele spaarvorm.
Wordt nog niet door alle banken aangeboden.