Spaarrekening

Dit is een spaarrekening waar men zijn geld voor onbepaalde tijd op kan zetten. De rente die gekoppeld is aan deze rekening is variabel en fluctueert mee met de marktrente. Er zijn twee vormen van een normale spaarrekening, een met, en een zonder beperkende voorwaarden. Bij een normale spaarrekening zonder beperkende voorwaarden staat men vrij om saldo van de rekening op te nemen. Bij een normale spaarrekening met beperkende voorwaarden worden er kosten in rekening gebracht bij opname, geldt er wellicht een minimaal te storten bedrag bij opening en is er ook een opnamelimiet vastgesteld.
Voordelen en Nadelen van spaarrekening
Nadelen spaarrekening:

Geen sprake van een gegarandeerde opbrengst, de rente is immers variabel en niet van tevoren vast te stellen.
Wanneer de marktrentes dalen zal de variabele rente van de spaarrekening meedalen.

Voordelen spaarrekening:

Vrijheid in het te sparen bedrag en je bent op uitzondering van de depositovormen niet gebonden aan specifieke tijdsperiodes.
Rente van de spaarrekening is variabel en kan dus meestijgen met de marktrentes.
Bij veel spaarvormen heb je geen beperkingen wanneer je tussentijds geld wilt opnemen.

Tips bij sparen met spaarrekening

Kijk naar de verschillende rentetarieven die banken aanbieden. Deze kunnen soms sterk verschillen en het kan dus zinvol zijn om over te stappen naar een andere spaarrekening, let hierbij wel op de beperkende voorwaarden die voor sommige spaarrekeningen gelden.
Ga na of er bij de bank ook een internetspaarrekening wordt aangeboden, deze bieden veelal een hogere rente dan een gewone spaarrekening en het beheer van de rekening wordt zo wel heel erg makkelijk.